0920 - 21 14 10 info@tandborsten.se

Prislista

Här kan du läsa om våra priser och det statliga tandvårdsstödet. Fråga gärna oss i teamet om du vill veta mer om tandvårdsstödet. Behandlingsalternativ med prisuppgift lämnas inför varje behandling. Det kan vara svårt som patient att veta vilka åtgärder i prislistan som är aktuella för dig. Priset kan påverkas av svårighetsgraden på behandlingen. För mer exakt prisuppgift – tala med oss.
Hos oss kostar det 500 kr om du uteblir på bokad tid eller lämnar sent återbud som vi inte lyckas fylla.

Det kan vara svårt att förstå prissättningen för varje behandling då flera åtgärder ibland kombineras för att ge hela prisbilden. Innan vi startar en behandling informeras du därför alltid muntligt och även skriftligt om du så önskar om den slutliga summan. Vi berättar även om vilka åtgärder som kommer att utföras, referenspriset samt hur högkostnadsskyddet fungerar.

Här är några exempel på vad vanliga behandlingar kostar hos oss:

Undersökning av tandläkare 1150 kr
Fyllning (lagning) på två ytor av en kindtand 1785:-
Porslinskrona (lokalt framställd i Luleå) 8200:-
Tanduttagning 1680:-
Tandblekning (över och underkäke)
 
Hemma med skenor
3700:-
På kliniken
4700:-

 

Tandvårdsstödet

Det statliga tandvårdsstödet består av två stödformer:

  • ett allmänt tandvårdsbidrag
  • ett skydd mot höga kostnader

Allmänt tandvårdsbidrag

Du får ett tandvårdsbidrag i form av ett tillgodohavande hos Försäkringskassan. Storleken på bidraget varierar med åldern och du kan använda det som delbetalning för tandvård hos valfri tandläkare eller tandhygienist.

  • Är du 23-29 år blir bidraget 600 kr per år (1200 kr under två år)
  • Är du 30-64 år blir bidraget 300 kr per år (600 kr under två år)
  • Är du 65+ blir bidraget 600 kr per år (1200 kr under två år)

Syftet med bidraget är att stimulera dig till att gå till tandläkaren regelbundet.

Du har pengarna tillgodo den 1 juli varje år och kan spara dem i högst två år för betalning av tandvård. Försäkringskassan håller reda på hur mycket du har kvar.

Tandvårdsersättning – skydd mot höga kostnader

Kostnader upp till 3 000 kronor av referenspriset, det vill säga grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet, får du som är över 20 år betala själv. Du kan använda det allmänna tandvårdsbidraget som delbetalning.

  • För kostnader på 3 001-15 000 kronor av referenspriset*) får du 50 procent ersättning.
  • För kostnader över 15 000 kronor av referenspriset*) får du 85 procent ersättning.

Det statliga tandvårdsstödet är tänkt till tandvård som gör dig fri från smärta och sjukdomar. Att du kan äta, tala och tugga samt bidra till ett godtagbart utseende. Om du däremot vill ha en annan typ av behandling får du betala den tillkommande kostnaden själv. Kosmetisk tandvård ingår exempelvis inte i det statliga tandvårdsstödet.

Fri prissättning

Din tandläkare tillämpar fortfarande fri prissättning och det kan vara något annat än referenspriset*.

*Referenspris är grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet. Alla priser är i svenska kronor.